Minulle tärkeintä kirjastossa

Kokosimme kuusi syytä, miksi kirjasto on tärkeä. Lue ja testaa, mikä sinulle on tärkeintä.
Sivun on tuottanut Suomen kirjastoseura, jonka tehtävä on edistää kirjastojen asemaa.

Testaa itse
minulle tärkeintä kirjastossa
Demokratia

Kuntien kirjastoissa jokaisella on
mahdollisuus sivistää itseään.

Kaikille avoin kirjasto vahvistaa lukutaitoa, osallisuuden tunnetta ja pääsyä tietoon. Tällä tavoin kirjasto on tärkeä osa demokratian toteutumista.

Tiesitkö, että Sitran johtamassa hankkeessa Kirjastot kansanvallan foorumeina kokeillaan kansalaisten ja poliitikkojen kohtaamisia uusin tavoin kirjastoissa? Pilottikirjastoina hankkeessa ovat Oulu, Turku, Pietarsaari, Imatra, Inari ja Mäntyharju.

LUE LISÄÄ
minulle tärkeintä kirjastossa
Talous

Kirjastoilla on sekä suoraa että epäsuoraa
taloudellista vaikutusta alueensa talouteen.

Kirjastojen vaikuttavuutta on arvioitu eri puolilla maailmaa return on investment (ROI) -malleilla.

Kirjastojen taloudellisten vaikutusten arvioiminen on haastavaa, mutta tutkimukset maailmalta antavat selvää näyttöä siitä, että kirjastot tuottavat hyvinvointia enemmän kuin ne kuluttavat julkisia varoja.

Tiesitkö, että eurooppalaisissa
tutkimuksissa on arvioitu yhden euron kirjastolle hyödyttävän yhteiskuntaa kolmella – neljällä eurolla.

LUE LISÄÄ
minulle tärkeintä kirjastossa
Yhteisöllisyys

Kirjastojen avulla kehitetään paikallista
kulttuurielämää ja alueen elinvoimaa.

Kuntien kirjastot ovat tärkeitä yhteisiä tiloja oppimiseen, etätyöskentelyyn, harrastamiseen ja kulttuuriin.

Tulevaisuuden kirjastoa kehitetään eri asiakasryhmille, kuten lapsille, senioreille ja uusille suomalaisille ennakkoluulottomasti yhteistyön avulla. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat varhaiskasvatuksen, koulujen, liikuntapalvelujen, nuorisotoimen ja järjestöjen ammattilaiset.

Tiesitkö, että Espoon Otaniemen
kirjaston suunnittelivat koululaiset itse? Tilan käyttöä ja toimintaa on suunniteltu kirjaston, lukiolaisten, opettajien ja alueella toimivan Aalto-yliopiston yhteistyössä.

LUE LISÄÄ
minulle tärkeintä kirjastossa
Lukutaito

Suomalaisten lukutaidon heikkenemisestä
on huolestuttavia merkkejä.

Pojat ovat selvästi heikompia lukemaan kuin tytöt. Monilla aikuisilla on merkittäviä puutteita lukutaidossa.

Kirjastojen avulla lukuinto voidaan sytyttää uudelleen. Kunnissa tarvitaan laajaa yhteistä panostusta lukutaitoon. Tarvitsemme lisää lukevia aikuisia ja lisää retkiä kirjastoihin.

Tiesitkö, että kirjastojen lainaus oli kaikkein suurinta vuosituhannen taitteessa (1995-2005). Samaan aikaan suomalaisten koululaisten Pisa-menestys oli huipussaan. Pisa-menestyksen ja aktiivisen kirjastonkäytön välinen yhteys kertoo kirjaston merkityksestä lukutaidolle.

LUE LISÄÄ
minulle tärkeintä kirjastossa
digi

Yhä useampi saa arjessa apua
digipulmiin omasta kirjastosta.

Asiakkaat tarvitsevat opastusta tietokoneen ja mobiililaitteiden käytössä, tiedonhaussa ja eri verkkopalvelujen käytössä.

Kirjastojen digivalmiuksia täytyy
kehittää. Tarvitsemme kirjastoihin lisää digitaalisia sisältöjä, kuten e-kirjoja. Kokoelmien lisäksi kirjastojen tilojen ja laitteiden täytyy olla ajan tasalla.

Tiesitkö, että jo nyt noin puoli miljoonaa asiakasta osallistuu vuosittain erilaisiin koulutuksiin, joissa opastetaan laitteiden ja verkkopalvelujen käytössä.

LUE LISÄÄ
minulle tärkeintä kirjastossa
Kestävä kehitys

Kirjastojen ydin on kestävän elämäntavan
tukeminen lainaamisen avulla.

Sen lisäksi kirjastot voivat merkittävästi lisätä tietoisuutta ympäristön ja yhteiskunnan muutoksista. On monia tapoja elää kestävää elämää ja luoda kestävää yhteiskuntaa, ja kirjastojen täytyy kertoa niistä.

Tiesitkö, että Turun kaupunki näyttää tietä kestävään kirjastoautoiluun? Turussa vuonna 2020 työnsä aloittanut sähkökäyttöinen kirjastoauto on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

LUE LISÄÄ