minulle tärkeintä kirjastossa

Vilken är den viktigaste uppfinningen i mänsklighetens historia?

minulle tärkeintä kirjastossa

Vad föredrar du?

minulle tärkeintä kirjastossa

Vilket av alternativen är enligt dig det mest intressanta evenemanget på biblioteket?

minulle tärkeintä kirjastossa

Vad tycker du är viktigast att barn på 2020-talet får från ett bibliotek?

minulle tärkeintä kirjastossa

En gäst är inbjuden till biblioteket.
Hen är…